زرشک اعلای قاینات

انواع زرشک

  زرشک پفکی _ دانه اناری _ کوهی (زلوار) م  منظور از انواع زرشک انواع فرآوری شده ی آن است که با توجه به قیمت و مرغوبیت تقسیم بندی شده اند وگرنه  بوته های زرشک دانه اناری  و پفکی یکی هستندمانند انواع انگور  از بوته های مختلفی به دست نمی آید. در ادامه ضمن معرفی انواع زرشک، مراحل  فرآوری آن را نیز توضیح می دهیم. زرشک پفکی محصولی از سه نگین قاینات پروسه تولید زرشک پفکی چنین  است که شاخه های بریده شده ی زرشک را  تالار می کنند تا خشک شوند. این مراحل نیاز به یک فضای بسیار بزک  و طبقه بندی دارد تا هوا در بین شاخه ها جریان داشته باشد و رطوبت بین خوشه ها...

ادامه مطلب